วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน พฤหัสที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า 
- ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง
- ตรวจงานนักเรียน
ภารกิจภาคบ่าย 
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/8 คาบที่ 7 เวลา 13:20-14:10น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น