วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน ในภาคเรียนที่ 1/2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วัน /เวลา


08.20  – 09.10


09.10  – 10.00


10.00  – 10.50


10.50  – 11.40


11.40  – 12.30


12.30  – 13.20


13.20  – 14.10


14.10  – 15.00


15.00  – 16.50


จันทร์


โฮมรูม
อ.21101
     1/2
     401

คลินิก ม.1


      อังคาร

อ.21101
     1/6
     401
อ. 21101
     1/8
     401พุธ

อ.21101
     1/2
     402
อ.21101
     1/6
     401
อ.21101
     1/8
     401

ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด


พฤหัสบดี
อ. 21101
     1/8
     402ชุมนุม

 
    ศุกร์

อ. 21101
     1/6
     402

อ. 21101
     1/2
     402


ทักษะชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น