วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน  จันทร์ ที่  28  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าพบปะนักเรียนที่ปรึกษากับอาจารย์พี่เลี้ยง ในรายวิชาโฮมรูม
ภารกิจภาคบ่าย
- จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับอดีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น