วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน อังคาร ที่ 29 และ วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ 2555
ภาคเช้า 
-ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/6 คาบที่ 2 เวลา 09.10-10.00 น
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/8 คาบที่  3  เวลา  10.00-10.50 น
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/2 คาบที่ 1 เวลา 08.20 - 09.10 น
ภาคบ่าย
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/2  คาบที่ 6  เวลา 12:30-13:20 น

-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/6 คาบที่   6 เวลา 12:30-13:20 น
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/8 คาบที่  7 เวลา 13:20 -14:10 น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น