วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน จันทร์ 21และวันอังคาร ที่22  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 ภารกิจภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนเชียรใหญ่
ภารกิจภาคบ่าย 
- เข้าสอนนักเรียนห้อง 1/2 วิชา คาบที่ หก เวลา 12:30-13:20 น ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น