วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า
- ควมคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม หน้าเสาธง
-เข้าสอนคาบที่สาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/6  เวลา 10:00-10:50 น
--เข้าสอนคาบที่สี่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/2 เวลา 10:50-11:40 น
ภารกิจภาคบ่าย
- ช่วยติดสติกเกอรืเพื่่อติดหมายเลขเครื่องในห้อง English Program

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น