วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ    ที่  16   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2555

     วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1 /2555 โรงเรียนเชียรใหญ๋
ภาคเช้า
     - ดูแลนักเรียนเข้าแถว เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงมีการ และมีการรายงานตัวหน้าเสาธง
     -  พบผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่เพื่อปฐมนิเทศ
     -  พบหัวหน้าหมดภาษาอังกฤษ เพื่อทำความเข้าใจและรับตารางสอน

ภาคบ่าย
     -  เข้าพบนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบในการสอนเทอมนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
และทำการตกลงเบื้องต้นกับนักเรียน ซึ่งจะเข้าไปกับครูพี่เลี้ยง
     -  เข้าพบนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบในการสอนเทอมนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/8
และทำการตกลงเบื้องต้นกับนักเรียน ซึ่งจะเข้าไปกับครูพี่เลี้ยง
     -  ช่วยอาจารย์ในหมวดเขียนรายชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
     -  เข้าช่วยอาจารย์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด สอนวิชาลูกเสือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น