วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/ 2555
นางสาว อุไรวรรณ    ชลเกษม 
    วัน / เดือน                                                            หน้าที่รับผิดชอบ
วัน พุธ   /    พฤษภาคม                                                                      ประตูเย็น
วัน พุธ   /    มิถุนายน                                                                         ประตูเช้า
วัน พุธ   /    กรกฎาคม                                                                      รับนักเรียนมาสาย
วัน พุธ   /    สิงหาคม                                                               หน้าเสาธงตอนเช้า - ตอนเย็น
วัน พุธ   /    กันยายน                                                               โรงอาหารและบริเวรโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น