วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภารกิจภาคเช้า
-ควบคุมและดูแลนักเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง1/10 คาบที่ 3
ภารกิจภาคบ่าย
- ตรวจข้อสอบนักเรียนวิชาวัดความรู้คู่มือนักเรียน
-เข้าสอนนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง 1/2 คาบที่  8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น