วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน   พฤหัสบดี    ที่   7   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2555
ภารกิจภาคเช้า
-  ควบคุมนักเรียนเข้ากิจกรรมหน้าเสาธง
-  เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
ภารกิจภาคบ่าย
- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะยนักเรียนเข้าสี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น