วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน  ศุกร์   ที่  8   เดือนมิถุนายน    พ.ศ.2555
ภารกิจภาคเช้า
- เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น  ม. 1/6  คาบที่สาม
- เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น  ม. 1/2   คาบที่ สี่
ภารกิจภาคบ่าย
-  เข้าคุมสอบนักเรียนชั้น  ม. 1/5   การสอบวัดความรู้คู่มือนักเรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น