วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน  อังคาร     ที่   5   เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  2555
ภารกิจภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนม. 1/6  คาบที่ 2 เวลา 09:10-10:00 น
- เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนม. 1/8  คาบที่ 3 เวลา 10:10 - 10:50 น
ภารกิจภาคบ่าย
- ตรวจงานนักเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น