วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 18 มิถุนายน  ถึง 22 มิถุนนายน พ.ศ 2555
ภารกิจในการทำกิจกรรมในสัปดาห์นี้คือ
ในทุกวัน เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ในวันพุธ ทำเวรรับนักเรียนมาสาย
เข้าสอนนักเรียน ม. 1/2  และ 1/10 ในวัน จันทร์
เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6  และ  1/8   ในวันอังคาร
เข้าสอนนักเรียน ม. 1/2  1/10 1/6 และ 1/8 และเข้าสอน ลูกเสือและเนตรนารี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในวันพุธ
เข้าสอนนักเรียน ม. 1/8 ในวันพฤหัสบดี
เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6  1/2 และ 1/10 1ในวันศุกร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น