วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในสัปดาห์ ของ วันที่ 25 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555
ภารกิจในการทำกิจกรรมคือ
ทุกวัน จันทร์ ที่ 25 ถึง วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2555 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
วันพุธทำเวรคือรับนักเรียนมาสาย
วัน จันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555  เข้าสอนนักเรียน ม. 1/10 และ ม. 1/2
วัน อังคาร  ที่ 26  มิถุนายน 2555 เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6 และ ม. 1/8
วันพุธ  ที่  27 มิถุนายน 2555 เข้าร่วมเป็นผู้กำกับลูกเสือในการเข้าร่วมกิจกรรมสวนสนาม ของลูกเสือเนตรนารี และเข้าสอน นักเรียน ม. 1/10  ม.1/6 และ ม. 1/8
วันพฤหัสบดี   ที่ 28 และ วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2555 เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสีโรงเรียนเชียรใหญ่ ซึ่งได้รับหน้าที่เป็นพิธีกร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น