วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 16 กรฎาคม ถึง 20 กรฎาคม 2555
กิจกรรมที่ปฏฺบัติ
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียน ม.1/10 และ ม.1/2 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันจันทร์
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6 และ ม. 1/8 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันอังคาร
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/2 , ม. 1/10 , ม. 1/6 และ ม. 1/8 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันพุธ และสอนวิชา ลูกเสือเนตรนารี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
- เข้าสอนนักเรียน ม. 1/8 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดี
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6 , ม. 1/2 และ ม. 1/10 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันศุกร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น